วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เกี่ยวกับเรา
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การใช้งาน และการบริการหลังการขาย รวมถึงดูแลทุกความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
• บริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลผลิตภัณฑ์ LED
• บริการให้คำปรึกษาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด
• บริการสำรวจสถานที่ติดตั้ง เพื่อกำหนดพื้นที่การติดตั้ง และรูปแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานจริง
• บริการติดตั้งโดยทีมติดตั้งมืออาชีพที่ผ่านการตรวจมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท ฯ
• บริการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์และโปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีจิตใจที่รักการบริการ มีความกระตือรือร้น ใส่ใจต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และยังมีการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการแบบเดียวกันด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ