วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

CM Smart LED Screen ที่สุดนวัตกรรม LED แห่งอนาคตฝีมือคนไทย

CM Smart LED Screen ที่สุดนวัตกรรม LED แห่งอนาคตฝีมือคนไทย

เหนือกว่า LED Screen ทั่วไปกับ CM Smart LED Screen ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้รองรับทุก Lifestyle ตอบทุกโจทย์ความต้องการใช้งานในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาและเพิ่ม Function การใช้งานต่าง ๆCM Smart Efficiency Up

CM Smart LED Screen คือ LED Screen รุ่นใหม่ที่ทีม R & D ของบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ได้ทำการวิจัย เพื่อพัฒนาและปรับปรุง Hardware และ Software ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ CM Smart LED Screen ประหยัดพลังงานได้เหนือกว่า LED Screen ทั่วไป พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลให้สวยงามและชัดเจนยิ่งขึ้น

 • High Efficiency LED by Nichia
 • High Efficiency Switching Power Supply
 • High Efficiency LED Driver
CM Smart Brightness Optimize
Brightness Optimize คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งค่าสว่างของ LED Screen ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างให้ได้ค่าความสว่างที่เหมาะสมที่สุด
 • เพิ่มจำนวน Sensor ในการตรวจจับแสงสว่างภายนอก เพื่อช่วยในการตั้งค่าความสว่างของ LED Screen  ได้แม่นยำและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุง Function การปรับแสงอัตโนมัติให้ฉลาดและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ลดความยุ่งยากในการกำหนดความสว่างของ LED Screen 

CM Smart Wide Dynamic Rank Brightness
การพัฒนาความสามารถในการปรับความสว่างของ LED Screen ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า โดยใช้เทคนิคการปรับกระแสหลอด LED ให้ลดลงโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถปรับช่วงความสว่างของ LED Screen ได้กว้างขึ้น โดยเฉดสียังคงเดิม แม้ปรับความสว่างต่ำลง ซึ่งแต่แตกจาก LED Screen ทั่วไปที่มีการปรับค่าความสว่างต่ำมากๆ จะส่งผลให้เฉดสีลดลงทำให้การแสดงผลไม่สวยงาม นอกจากนี้ Smart Wide Dynamic Rank Brightness ยังช่วยให้ LED Screen แสดงผลได้สวยงามยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน

CM Smart Monitoring
CM Smart Monitoring คือ Function ช่วยวัด บันทึก และรายงานผลค่าการทำงานต่าง ๆ ของ LED Screen ผ่านโปรแกรมควบคุม LED Screen ทำให้สามารถตั้งค่าการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยในการตรวจสอบ และดูแล LED Screen เมื่อมีความผิดปกติต่าง ๆ ทำให้สามารถประเมินและแก้ไขความผิดปกติของป้ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
Smart Monitoring สามารถวัด บันทึก และรายงานค่าต่าง ๆ ดังนี้
 • การใช้พลังงานของ LED Screen 
 • อุณหภูมิของ LED Screen 
 • ความสว่างของ LED Screen 
 • แสงอาทิตย์ และความสว่างบริเวณ LED Screen 

CM Cloud Management
CM Cloud Management คือ คลังจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและสั่งการ LED Screen   รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลสถานะต่าง ๆ ของ LED Screen ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้แบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้งานสามารถใช้งาน LED Screen อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • สามารถ Back Up ค่า Config ของโปรแกรม มาเก็บไว้บน CM Cloud
 • สามารถ Restore ค่า Config ของโปรแกรม ที่เก็บไว้ใน CM Cloud มาใช้ ช่วยให้ไม่เสียเวลาในการ Config โปรแกรมใหม่ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ควบคุม LED Screen  เสีย หรือต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่
 • สามารถเก็บ Log ข้อมูลการทำงาน และการใช้งาน LED Screen  และสามารถอ่านสถานะทำงานของ LED Screen  แบบออนไลน์ได้
 • สามารถ Update โปรแกรมการใช้งานออนไลน์ผ่าน CM Cloud ได้


นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา Application สำหรับใช้งาน บน Iphone และ Ipad ในชื่อ “TC Mobile” Application ที่จะช่วยเข้าถึง CM Cloud เพื่อดูรายงานสถานะทำงานของ LED Screen แบบออนไลน์ ซึ่งทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น