วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แนวโน้มการเติบโตในตลาด LED Lighting ในปี 2015

แนวโน้มการเติบโตในตลาด LED Lighting ในปี 2015


ในปี 2015 ตลาด LED Lighting ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง $25.7 ล้าน ดอนลาร์ โดยส่วนแบ่งการตลาด LED Lighting เพิ่มขึ้น 31% ขณะที่ตลาด Lighting  โดยรวมเติบโต $82.1  ล้าน ดอนลาร์ โดยยุโรปเป็นตลาด LED Lighting ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยประกอบด้วย 23 % ของตลาด LED Lighting อันดับ 2  ประเทศจีนประกอบด้วย 21% ของตลาดโดยรวมของ LED Lighting อันดับ 3 สหรัฐอเมริกาถือเป็น 19% ของตลาดโดยรวมของ LED Lighting อันดับ 4 ประเทศญี่ปุ่นมีเพียง 9% ของตลาดทั่วโลกแสง LED Lighting โดยมีตลาดเกิดใหม่ในฝั่งของ เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และ ละตินอเมริกาประกอบด้วย 28% ของตลาดทั่วโลก LED Lighting แนวโน้มในการเติบโตของปี 2015 ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มเพราะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากร, การสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐและการเพิ่มขึ้นของโครงการ LED Lighting ภาคเอกชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ledinside.com/intelligence/2014/11/global_led_lighting_market_to_reach_us_25_7_billion_in_2015

ที่มาจาก : http://www.ledinside.com/