วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P10 เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P10 เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Hotline T: 0-2688-0860 Ext.124
Line : ledmarketing
E-mail: marketing@civicmedia.com , sales@civicmedia.com
*********************************


วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

CM Cloud Management คือ คลังจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ


CM Smart LED Screen
CM Cloud Management คือ คลังจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและสั่งการ LED Screen รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลสถานะต่าง ๆ ของ LED Screen ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้แบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้งานสามารถใช้งาน LED Screen อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
*สามารถ Back Up ค่า Config ของโปรแกรม มาเก็บไว้บน CM Cloud
*สามารถ Restore ค่า Config ของโปรแกรม ที่เก็บไว้ใน CM Cloud มาใช้ ช่วยให้ไม่เสียเวลาในการ Config โปรแกรมใหม่ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ควบคุม LED Screen เสีย หรือต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่
*สามารถเก็บ Log ข้อมูลการทำงาน และการใช้งาน LED Screen และสามารถอ่านสถานะทำงานของ LED Screen แบบออนไลน์ได้
*สามารถ Update โปรแกรมการใช้งานออนไลน์ผ่าน CM Cloud ได้
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา Application สำหรับใช้งาน บน Iphone และ Ipad ในชื่อ “TC Mobile” Application ที่จะช่วยเข้าถึง CM Cloud เพื่อดูรายงานสถานะทำงานของ LED Screen แบบออนไลน์ ซึ่งทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Hotline T: 0-2688-0860 Ext.124
Line : ledmarketing
E-mail: marketing@civicmedia.com , sales@civicmedia.com
Web: http://www.civicmedia.com/
Facebook : www.facebook.com/civicmedia ,www.facebook.com/cmlighting

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P32 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี


ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P32 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Hotline T: 0-2688-0860 Ext.124
Line : ledmarketing
E-mail: marketing@civicmedia.com , sales@civicmedia.com
********************************** 


วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่ จังหวัดภูเก็ต


ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่ จังหวัดภูเก็ต - http://www.civicmedia.com/led-display.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Hotline T: 0-2688-0860 Ext.124
Line : ledmarketing
E-mail: marketing@civicmedia.com , sales@civicmedia.com
Web: http://www.civicmedia.com/
Facebook : www.facebook.com/civicmedia ,www.facebook.com/cmlighting 
*********************************

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P25 กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่


ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P25 กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Hotline T: 0-2688-0860 Ext.124
Line : ledmarketing
E-mail: marketing@civicmedia.com , sales@civicmedia.com
**********************************


วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการสัมมนา ฟรี


เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการสัมมนา ฟรี
เรื่อง “Energy Saving For Thai Industry เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า” สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุครสาครเท่านั้น
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Energy Saving For Thai Industry เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า” เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เปลี่ยนมาใช้โคม และหลอดประหยัดพลังงาน ประเภท LED ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า ทั้งด้านความสว่าง อายุการใช้งาน ความทนทาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 50 %
1. บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด จัดโครงการ และการสัมมนาเรื่อง “Energy Saving For Thai Industry เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า” เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านพลังงาน และความจำเป็นในมาตรการแสงสว่าง (Lighting Solution)
2. บริการให้คำแนะนำในการวางแผนปรับเปลี่ยนโคมและหลอด LED ฟรี***
3.บริการสำรวจจำนวนและพื้นที่การติดตั้ง และตรวจวัดการใช้พลังงานก่อน – หลังการปรับปรุง (รายละเอียดตามเอกสาร “การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy Audit)” ฟรี***
4.บริการให้การสนับสนุนโคมและหลอดไฟ LED ในการติดตั้งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ฟรี***
5.การสรุปผล และรายงานเปรียบเทียบผลหลังการปรับปรุง ฟรี***
6.บริการสนับสนุนโคมและหลอดไฟ LED ในราคาพิเศษ เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
7.สิทธิพิเศษอื่นๆ เฉพาะผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น
*** เป็นไปตามเงื่อนไข และนโยบายของบริษัทฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกการตลาด
โทร.: 02 688 0860 ต่อ 128
e-mail : marketing@civicmedia.com
Line : ledmarketing
Download กำหนดการ และใบสมัคร :http://www.civicmedia.com/Energy_aving_For_Thai_Industry.pdf

เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย LED


เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย LED
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนขาย ผลิตภัณฑ์ LED Screen และผลิตภัณฑ์ LED Lighting ทั่วประเทศแล้ววันนี้ พร้อมรับบริการผลิตผลิตภัณฑ์ LED Screen และผลิตภัณฑ์ LED Lighting ทั้งในรูปแบบ OEM และ ODM ภายใต้แบรนด์ของคุณเอง เพื่อสนับสนุนและรองรับความต้องการของลูกค้าธุรกิจที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ LED ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้
สอบถามเงื่อนไข ขั้นตอนการสมัคร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตัวแทนจำหน่ายได้ที่
แผนกการตลาด
โทร.: 02 688 0860 ต่อ 128
e-mail : marketing@civicmedia.com
Line : ledmarketing
www.civicmedia.com
www.cm-lighting.com
*********************************************
‪#‎เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายLED‬ ‪#‎ตัวแทนจำหน่าย‬ ‪#‎รับสมัครตัวแทนจำหน่าย‬ ‪#‎ตัวแทนจำหน่ายLED‬ ‪#‎พาร์ทเนอร์‬ ‪#‎Partner‬

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

CM Smart Wide Dynamic Rank Brightness


CM Smart LED Screen
CM Smart Wide Dynamic Rank Brightness การพัฒนาความสามารถในการปรับความสว่างของ LED Screen ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า โดยใช้เทคนิคการปรับกระแสหลอด LED ให้ลดลงโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถปรับช่วงความสว่างของ LED Screen ได้กว้างขึ้น โดยเฉดสียังคงเดิม แม้ปรับความสว่างต่ำลง ซึ่งแต่แตกจาก LED Screen ทั่วไปที่มีการปรับค่าความสว่างต่ำมากๆ จะส่งผลให้เฉดสีลดลงทำให้การแสดงผลไม่สวยงาม นอกจากนี้ Smart Wide Dynamic Rank Brightness ยังช่วยให้ LED Screen แสดงผลได้สวยงามยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน -http://www.civicmedia.com/led-display.php

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P20 กรมทางหลวงชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา


ผลงานป้าย LED Full Color Outdoor P20 กรมทางหลวงชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา - http://www.civicmedia.com/led-display.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Hotline T: 0-2688-0860 Ext.124
Line : ledmarketing
E-mail: marketing@civicmedia.com , sales@civicmedia.com
Web: http://www.civicmedia.com/
Facebook : www.facebook.com/civicmedia ,www.facebook.com/cmlighting 

*********************************
‪#‎กรมทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา‬ ‪#‎ledfullcolorscreen‬‪#‎ledfullcolordisplay‬ ‪#‎ledfullcolor‬ ‪#‎Led‬ ‪#‎Civicmedia‬ ‪#‎จอLED‬‪#‎ป้ายLED‬ ‪#‎หลอดLED‬ ‪#‎ไฟLED‬ ‪#‎ป้ายโฆษณา‬ ‪#‎หลอดไฟแอลอีดี‬‪#‎ผลิตและจำหน่ายป้ายโฆษณา‬ ‪#‎โรงงานแอลอีดี‬ ‪#‎ผลิตแอลอีดี‬ ‪#‎ผลิตled‬‪#‎โรงงานled‬