วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการผลิต จอ LED : How to build a LED Screen


พบกับการตามติดขั้นตอนการผลิตจอ LED Screen กับโปรเจคล่าสุดของบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด รวมกว่า 1,000 ตารางเมตร ที่พร้อมจะเปิดเผยทุกขั้นตอนกว่าจะเป็นจอ LED Screen ที่ทุกคนรู้จัก ตั้งแต่ การเตรียมงาน, การวิจัยและพัฒนา, การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, การตรวจ สอบคุณภาพระหว่างผลิต, การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ, การติดตั้งและการทดสอบระบบ